SLEDOVANIE ZÁSIELOK

Pre sledovanie vašej objednávky zadajte jej číslo do poľa nižšie a kliknite na tlačidlo „Sledovať“. Číslo objednávky nájdete v e-maile, ktorý vám bol doručený po objednaní.

Nenájdená
Položka nebola teraz nájdená. Ak je potrebné, overte ju prosím, pre odosielateľa a skúste ju skontrolovať neskôr. Všeobecné vysvetlenie:
Prepravca ešte neprevzal zásielku.
Zásielka ešte nebola skenovaná v žiadnom mieste prepravy a vložená do systému.
Vaše číslo zásielky je zlé.
Zásielka bola odoslaná pred dlhším časom a informácie už nie je dostupná.
Všeobecne je každý balík, po odovzdaní dopravcovi, skenovaný a vložený do systému. Medzi skenovaním balíčka v ľubovoľnom mieste prepravy a dostupnosťou sledovacích dát v systéme prepravcu môže existoval časové oneskorenie. Spracovanie zásielky môže trvať aj niekoľko dní a sledovacie informácie tak nemusí byť ihneď k dispozícii. V takom prípade môžete počkať a neskôr sa znovu pokúsiť o sledovanie zásielky, a alebo kontaktovať priamo prepravcu.

Prepravovaná

Zásilka bola odoslaná z krajiny pôvodu a je na ceste na miesto určenia. Všeobecné vysvetlenie:
Vaša zásielka bola odovzdaná prepravcovi.
Vaša zásielka bola odoslaná zo zdrojovej krajiny.
Vaša zásielka dorazila do cieľovej krajiny a čaká na preclenie.
Vaša zásielka dorazila do cieľovej krajiny a prepravovaná lokálnym dopravcom.
Vaša zásielka je na ceste. Na príklad sa nachádza v tranzitnej krajine, odkiaľ bude doručovaná do cieľovej destinácie.
Prosím venujte pozornosť detailným informácií. Ak vaše zásielka dorazila do cieľovej krajiny, odporúčame skontrolovať jej stav znova za 1 až 2 dni.

Doručovaná

Zásilka je doručovaná alebo dorazila na miestnej doručovanie, môžete si naplánovať doručenie alebo vyzdvihnutie. Uvedomte si pritom prosím, lehoty rozvozu. Všeobecné vysvetlenie:
1. Zásielka bola doručená do pobočky prepravcu, kde je možné ju vyzdvihnúť.
2. Zásielka je práve doručovaná príjemcovi.
Ak ste si istí, že zásielka bola úspešne doručená, ignorujte prosím toto upozornenie. V prípade, že zásielka nedorazila, odporúčame kontaktovať odosielateľa za účelom dohodnutia nového pokusu o doručenie dopravcom alebo pokúsiť sa zásielku vyzdvihnúť u dopravcu. Tipy: Každý dopravca má stanovený časový limit pre vyzdvihnutie zásielky – ak ho nedodržíte, bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Nedoručená

Dopravca sa pokúsil zásielku dodať, ale neúspešne, môže to byť z niekoľkých dôvodov. Kontaktujte prosím dopravcu o vysvetlenie. Všeobecné vysvetlenie:
Možné dôvody neúspešného pokusu o doručenie: adresát nebol zastihnutý v čase doručovania, doručovanie bolo preplánovanie na neskôr, adresát vyžiadal neskoršie doručenie, problém s adresou – nemožno nájsť objekt alebo sa jedná o odľahlú oblasť.
Ak ste si istí, že zásielka bola doručená, prosím ignorujte toto upozornenie. Avšak, keď ste zásielku neobdržali, odporúčame kontaktovať prepravcu za účelom objednania nového pokusu o doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky osobne. Tip: Vo všeobecnosti majú prepravcovia obmedzený čas uchovania zásielky, preto odporúčame vyzdvihnúť si zásielku čo najskôr, inak môže byť vrátená odosielateľovi.

Doručená

Vaše zásielka bola úspešne doručená k adresátovi. Všeobecné vysvetlenie:
1. Vo väčšine prípadov stav “doručené” znamená, že príjemca dostal zásielku. Ak tomu tak nie je, odporúčame kontaktovať odosielateľa alebo prepravcu pre získanie viac informácií.